Heydər Əliyevin uşaqlarla şəkilləri


Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin Uşaqların Beynəlxalq Radio və Televiziya günündə Bakı - 13 dekabr – 1998-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin Uşaqların Beynəlxalq Radio və Televiziya günündə Bakı - 13 dekabr – 1998-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev Bakıda keçirilən Novruz şənliklərində Bakı - 21 mart – 2000-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiyanın ORT kanalının “Utrennaya zvezda” proqramının təşkil etdiyi konsertdə çıxışı Bakı - 22 sentyabr – 1998-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiyanın ORT kanalının “Utrennaya zvezda” proqramının təşkil etdiyi konsertdə çıxışı Bakı - 22 sentyabr – 1998-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev Tofiq İsmayılov adına Uşaq Yaradıcılıq sarayında əlillərin III yaradıcılıq sərgi-müsabiqəsinin açılışında Bakı - 6 noyabr – 1997-ci il


I Böımə:

"Heydər Əliyev və uşaqlar" »
H.Əliyevin həyat salnaməsindən səhifələr »

<< "Heydər Əliyev və uşaqlar" metodik vəsaiti
<< Bütün metodik vəsaitlər