2014-CÜ İL ÜÇÜN ƏLAMƏTDAR VƏ TARİXİ
GÜNLƏR TƏQVİMİ

Yanvar

1. Yeni il. Yeni il Yer kürəsinin bütün guşələrində dini etiqadlardan asılı olmayaraq müxtəlif xalqlar tərəfindən geniş qeyd olunan ən məşhur bayramlardandır. Rəvayətə görə, İsa peyğəmbər dekabrın 24-də anadan olmuşdur. Ona görə də həmin gün İsa peyğəmbərin doğulması şərəfinə Milad bayramı kimi qeyd edilir. Bu bayram 431-ci ildə qanuniləşdirilmişdir. Bizim istifadə etdiyimiz təqvim də məhz miladi təqvim adlanır. Bu təqvimə əsasən yeni il yanvarın 1-dən başlanır.
2. Ədəbiyyatşünas Vaqif Vəliyevin anadan olmasının 90 illiyi (1924-1998) Əsərləri: ―Azərbaycan xalq dastanları, ‖Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı‖, ‖Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanları‖, ‖Qaynar söz çeşməsi‖, ‖Azərbaycan folkloru‖ və s.
3. Şair Rövzətin anadan olmasının 75 illiyi (1939) Əsərləri: ―Qatarda‖, ‖Tut ağacı‖, ‖Səhər duyğuları, ‖Səslər‖, ‖Çörək ətri‖, ‖Ürəyimdə yaşayanlar‖, ‖Arzu gülü‖ və s.
6.Yazıçı, publisist Rövşən Vəliyevin (Novruzoğlunun) anadan olmasının 60 illiyi (1954)
Əsərləri: ‖Səndən nigaranam‖ (1983), ‖Qaytarın göz yaşımı‖ (1988), ‖Azərbaycan neft strategiyası xarici kəşfiyyatın maraq dairəsində və milli təhlükəsizlik problemləri‖ (2001), ‖Qarabağ‖ beynəlxalq terrorizm üçün qara bazar‖ (2003), ‖XXI əsr: Azərbaycan dövlətçiliyinin təhlükə qaynaqları‖ (2003) və s.
10. Yazıçı, Rafiq Səməndərin anadan olmasının 65 illiyi (1949) Əsərləri: "Fidan fəvvarələri" (1972), "Ağappaq yollar" (1981), "Gözəl, Gülər və güllər" (1984), "Qara qar" (1986), "Şəhidlər" (1990) və. s
10. Yazıçı, şair Baba Vəziroğlunun anadan olmasının 60 illiyi (1954) Əsərləri: "Səhər qatarı" (1980), "Yaddan çıxan görüş" (1985), "Ocaq" (1989), ‖Yol‖ (1992) , "Dünya dəyməz göz yaşına" (1998)
15.Yazıçı Ənvər Yusifoğlunun anadan olmasının 100 illiyi (1914-1989) Əsərləri: "Hekayələr" (1960) , (1964) , (1966) , "Cərrahlar" , "Maral Rəhmanzadə (monoqrafiya) (1968)" , "Gənclik illərinə səyahət" (1976) , "Düşmənimin düşməni" (1978) , "Göyərçin qanadları" (1979) və s.
16. Şair Vaqif Nəsibin anadan olmasının 75 illiyi (1939) Əsərləri: "Çəpiş" (1962), "Görüş" (1964) , "Durna günü" (1970), "Salam, Əskipara yolu" (1974), "Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Müseyib Allahverdiyev" (1975)
16. Ədəbiyyatşünas Aydın Məmmədovun anadan olmasının 70 illiyi (1944-1991) "Bugünkü nəsrimizin poetik mənzərəsi" (1979) və s.
20. Milli Matəm günü. 20 Yanvar faciəsi. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə, əvvəlcədən fövqəladə vəziyyət elan edilmədən, Sovet ordusu Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlara başladı. Faciə zamanı 137 insan öldürüldü, 744 adam ağır xəsarət aldı, 841 nəfər isə qanunsuz olaraq həbs edildi. 17 yanvar 1992-cil ildə Ali Sovetin Milli Şurası (1991-1992-ci illərdə qanunverici orqan funksiyasını yerinə yetirən orqan) 20 Yanvarın ―Şəhidlər günü‖ elan olunması haqqında qanun qəbul etdi. Qanuna əsasən, yanvarın 20-si ölkə ərazisində qeyri-iş günü elan olundu. 1994-cü ildə Qanlı Yanvar hadisələrinə tam siyasi-hüquqi qiymət verildi, faciənin günahkarlarının adları açıq şəkildə bəyan edildi.
21. Bəstəkar Şəfiqə Axundovanın anadan olmasının 90 illiyi (1924-2013)
22. Şair Azad Talışoğlunun anadan olmasının 90 illiyi (1924) Əsərləri: "Talış dağları" (1962), "Çiçəkli diyar‖ (1964), "Ana məhəbbəti" (1967), "Könül nəğmələri" (1969), "Səni unutmadım" (1970), "Vətən eşqi" (1973), "Mavi ulduzlar" (1976), "Gəldim görüşünə" (1979), "Şəlalə" (1980,) "Salam, ana yurdum" (1986), "Hünər" (1987), "Bizim ellər" (1987) və s.
31. Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi M. Ə. Rəsulzadənin anadan olmasının 130 illiyi (1884-1955)
23. Şair Əli Tudənin anadan olmasının 90 illiyi (1924-1996) Əsərləri: "Cənub nəğmələri" (1950), "Bakının işıqları" (1950), "Vətən sevgisi" (1951), "Məhbusların son sözü" (1952), "Şimal həsrəti‖ (1953), "Arazın o tayında" 1954), "Şairin düşüncələri" (1956), "Qartal" (1959), "Qəzəb" (1960), "Buludlar" (1964), "Yanıqlı tütək" (1966), "Sevinc" (1973), "Şəlalə" (1974), "Gecikmiş vüsal" (1988) və s.
31. Azərbaycan Yazıçılar və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, "Məhsəti Gəncəvi", "Qızıl Qələm" media mükafatı laureatı, "Sabaha inam" qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Məryəm Şahverdiyevanın 60 illiyi

Fevral

2. Gənclər günü. Bu gün 1996-cı ildə prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq olunub və həmin ildən qeyd olunur.
5. Yazıçı dramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun anadan olmasının 75 illiyi (1939) Əsərləri: "Seçilmiş əsərləri" 2 cilddə (2006), "Povest və hekayələri" (2006)
6. Xalq artisti Firəngiz Şərifovanın anadan olmasının 90 illiyi (1924)
7. Yazıçı Cavad Zeynalın anadan olmasının 70 illiyi (1944) Əsərləri: "İkinci and" (1980), "Suya söylənən yuxu" (1983), "Şəhərə qar yağırdı" (1988) və s .
7. Beynəlxalq Təhlükəsiz İnternet günü. Bu gün Avropa Komissiyasınnı qərarı ilə 2004-cü ildə təsis edilmiş və həmin ildən Avropa İttifaqı tərəfindən qeyd olunur.
7. Xalq artisti, rejissor Tofiq Tağızadənin anadan olmasının 95 illiyi (1919-1998)
9. Tərcüməçi Hüseyn Şərifin anadan olmasının 105 illiyi (1909-1989) Əsərləri: "Qızılgüllü xalça" (1958), "Xatirələr" (1989)
11. Şair Qasım bəy Zakirin anadan olmasının 230 illiyi (1784-1857) Əsərləri: "Aslan, Qurd və Çaqqal", "Dəvə və Eşşək", "Tülkü və Qurd", "Xain yoldaşlar haqqında" ("İlan, Dəvə, Tısbağa"), "Tülkü və Şir", "Sədaqətli dostlar haqqında" ("Tısbağa, Qarğa, Kəsəyən, Ahu") adları ilə altı təmsil və s.
12. Rus şairi, təmsilçi İvan Krılovun anadan olmasının 245 illiyi (1769-1844) Komediyaları: "Quduz ailə", "Yazıçı dəhlizdə", "Dəcəllər‖, "Qaib" povesti və s. O, atalar sözü, nağıl və məsəllərdən məharətlə faydalanmış, rus ədəbi dilinin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Əsərləri bir sıra dillərə tərcümə olunmuşdur. Təmsilləri XIX əsrin 30-cu illərindən Azərbaycanda da geniş yayılmışdır. "Eşşək və bülbül" təmsilini A.A. Bakıxanov azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.
14. Yazıçı İntiqam Mehdiyevin anadan olmasının 60 illiyi (1954) Əsərləri: "Təsəlli" (1980), "Hərənin öz dünyası" (1983), "Bulaq" (1984), "Novruz töhfələri" (1989) və s.
14. Hərbi Hava Qüvvələri günü. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 sentyabr 1992-ci il tarixli fərmanına əsasən qeyd olunur.
15. Ədəbiyyatşünas, tənqidçi Fəridə Vəzirovanın anadan olmasının 90 illiyi (1924-1986) Əsərləri: "C. Cabbarlı yaradıcılığında sosializm realizmi" (1960), "Məmməd Səid Ordubadi" (1970), "Ədəbi qeydlər, tənqidlər" (1985).
15. İtaliya alimi Qalileo Qalileyin anadan olmasının 450 illiyi (1564-1642)
17. Şair Oqtay Şamilin anadan olmasının 70 illiyi (1944) Əsərləri: "İstək" (1970), "Girdmandan gələn səs" (1984), "Tut ağacı" (1985), "Sözün gerçəkliyi" (1989) və s.
21. Beynəlxalq Ana dili günü. YUNESKO 1999-cu ildə fevral ayının 21-ni Beynəlxalq Ana Dili günü elan edib.
22. Bəstəkar, xalq artisti Süleyman Ələsgərovun anadan olmasının 90 illiyi (1924-1999) Bəstəkarın yaradıcılığında оperetta janrı əsas yer tutur. "Ulduz" (1948), "Özümüz bilərik" (1962), "Olmadı elə, oldu belə" (1964), "Milyonçunun dilənçi oğlu" (1966), "Hardasan ay subaylıq" (1968), " Sevindik qız axtarır" (1970), "Həmişəxanım" (1971), "Məhəbbət gülü", "Subaylardan görəsiz", "Gurultulu məhəbbət" operettaları Azərbaycan Musiqili Kоmediya Teatrının səhnəsində bu gün də оynanılır. Bundan başqa, оnun "Bahadır və Sоna", "Sоlğun çiçəklər" оperaları, bir neçə kantata, "Gənclik" və "Vətən" simfoniyaları, "Bayatı-Şiraz" simfоnik muğamı, simfоnik pоema və süitaları, 3 tar konserti, 200-ə qədər mahnı və romansları (22 sözsüz mahnı), "Tarantella", "Rəqs-tokkata", "Rondo", "Aşıqvari", Qanun aləti üçün yazdığı "Poema" ("Rapsodiya") və digər əsərləri Azərbaycan musiqisinin incilərindəndir.
22. Rus uşaq yazıçısı Arkadi Qaydarın anadan olmasının 110 illiyi (1904-1944) Əsərləri: "Məğlubiyyət və qələbə günlərim" (1925), "Məktəb" (1930), "Timur və onun komandası" (1940), "Təbilçinin taleyi" (1939) "Cuk və Gek" və s.
22. Yazıçı, şair Yusif Əhmədovun anadan olmasının 75 illiyi (1939) Əsərləri: "Qara yelkənli qırmızı gəmilər" (1990), "Səninlə-sənsiz" (1992), "Ruhların qayıtması" (1995), "Ürək bağışlamır" (1998), "Əzablı yollarla" ( 2000), "Ölümlə həyat arasında" ( 2001) , "Bəxtiyar" ( 2001), "Zülmətdən işığa doğru" ( 2002), "Torpağa tökülən qan" ( 2003) və s.
22. Yazıçı, dramaturq, ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 145 illiyi (1869-1932) Əsərləri: "Poçt qutusu" (1958), "Ölülər" (1963), "Yuxu" (1965), "İki alma" (1967) , "Felyetonlar" (1961) , "Qurbanəli bəy" (1962) , "Danabaş kəndinin əhvalatları" (1968), "Bəlkə də qaytardılar" (1970), "Usta Zeynal" (1977), "İki alma" (1978), "Əsərləri" (altı cilddə) , "Əsərləri" (1987), "Hekayələr" (2009), "Seçilmiş əsərləri" (2012)
23. Ədəbiyyatşünas, folklorçu Həmid Araslının anadan olmasının 105 illiyi. (1909 – 1983) Əsərləri: "Ələkbər Sabir Tahirzadə" (1936), "Mirzə Fətəli Axundov" (1938), "Füzuli" (1939), "Şairin həyatı" (1940), "Nizaminin lirikası" (1940), "Vətənpərvər qadınlar" (1942), "Xalqın qəhrəman oğlu Koroğlu" (1942), "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi" (1943), "Nəsimi" (1972) və s.
24. Publisist, tənqidçi, şair Əlibəy Hüseynzadənin anadan olmasının 150 illiyi (1864-1940). 1906 cı ildən "Füyuzat" jurnalına redaktorluq etmişdir. Əsərləri: "Siyasəti - Firusət" (At oynatmaq siyasəti), "Qərbin iki dastanında türk"
28. Xalq artisti Mustafa Mərdanovun anadan olmasının 120 illiyi (1894 -1968)

Mart

2. Azərbaycan Respublikasının BMT-nin üzvlüyünə qəbul edildiyi gün (1992) Azərbaycan Respublikası 1992-ci ilin 2 mart tarixində BMT-nin üzvlüyünə qəbul edilmiş və 1992-ci il mayın 6-da Azərbaycanın BMT nəzdində Daimi Nümayəndəliyi açılmışdır. BMT ilə əməkdaşlığın birinci günündən başlayaraq, Azərbaycan BMT platformasından beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə cəlb etməyə və BMT-nin potensial imkanlarından istifadə etməklə sülh sazişinin əldə olunmasına çalışmışdır.
3. Şair Ənvər Rzanın anadan olmasının 75 illiyi (1939 -1987) Əsərləri: "Sənsiz" (1969), "Könlümə bahar düşüb" (1970), "Nə yaxşı görüşdük" (1985) və s.
5. Bədən tərbiyəsi və idman günü. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 4 mart tarixli sərəncamı ilə qeyd olunur.
6. Özbək şairi Həmzə Həkimzadə Niyazinin anadan olmasının 125 illiyi (1889-1929) Dram əsərləri: "Bəy və muzdur", "Zəhərli həyat və yaxud eşq qurbanı" , "Fərqanə faciəsi", "Ölüm faciəsi", "Elm hidayəti"; Əsərləri: "Ağgül", "Maysara", "Maysaranın işi", "Çadra sirləri", "Kim haqlıdır", "Daşkəndə səyahət", "Qara saç", "Muxtariyyat və ya avtonomiya", "İstibdad qurbanları" , "Mart qurbanı Aynisa", "Torpaq islahatı" və s.
8. Beynəlxalq Qadınlar günü. 1910-cu ildən Klara Setkinin təşəbbüsü ilə qeyd olunur.
10. Milli Teatr günü. Azərbaycan teatrının tarixi M.F.Axundovun 1873-cü ilin mart və aprel aylarında Bakıda səhnəyə qoyulan “Lənkəran xanın vəziri” və “Hacı Qara” tamaşalarından başlanır. H.Zərdabinin təşəbbüsü, N.Vəzirov və Ə.Adıgözəlovun (Gorani) yaxından iştirakı ilə realnı məktəbin şagirdləri tərəfindən göstərilən bu ilk həvəskar tamaşalar Milli teatrın yaranması üçün səbəb oldu.
15. Xalq artisti Məmmədəli Vəlixanlının anadan olmasının 115 illiyi(1899-1969)
15. Türkmən yazıçısı Berdi Kerbabayevin anadan olmasının 120 illiyi(1894-1974) Berdi Kerbabayevin ilk əsəri 1923-cü ildə çap olunmuşdur. O, "Qızlar dünyası" (1927), "Adət Qurbanı" (1928), "Aylar" (1943), "Sehirli təpə" (1951) adlı poemaların, "Vətən məhəbbəti" (1941), "Qardaşlar" (1943), "Məxtimqulu" (1943) adlı pyeslərin, "Qurban Durdu" (1942), "Aysoltan ― (1949), "Qəti addım" (1940-1947), "Nebitdağ" (1957), "Qayğısız Atabəy" (1964) adlı povest və romanların müəllifidir.
18. Yazıçı, tənqidçi, ədəbiyyatşünas Həmid Məmmədzadənin anadan olmasının 90 illiyi (1924-2000) Əsərləri: "Hekayələr" (1957), "Futbolçu" (1961), "İlk məhəbbət" (1966), "Təbriz xatirələri" (1978), "M. F. Axundov və Şərq" (1971) və s
19. Şair Dəmir Gədəbəylinin anadan olmasının 75 illiyi (1939) Əsərləri: "Sınaqlar" (1966), "Yaşıl obanın nəğmələri" (1971), "Baba ocağı", (1979), "Mahnılar" (1980), "Ayselin nəğmələri" (1987), "Ayrılığın əlində" (1989), "XX əsrin Nyutonu" (1990), "Tuğ harayı" (1992), "Xatirələrdə yaşayan illər" (1993), "Ellərin əziz qızı" (1994), "Xalqın Heydər babası" (2004), "Abdal oğlu" (2004) və s.
20. Aktyor Hüseynqulu Sarabskinin anadan olmasının 135 illiyi(1879-1945) Dünya opera sənətinin unikal bir səhifəsi olan Şərqin və Qərbin musiqi teatr ənənələrinin kəsişdiyi muğam operasının tarixini Hüseynqulu Sarabskisiz təsəvvür etmək mümkün deyil. O, milli opera tarixində Üzeyir Hacıbəyovun opera və operettalarında – Kərəm ("Əsli və Kərəm"), Şeyx Sənan ("Şeyx Sənan"), Şah Abbas ("Şah Abbas və Xurşidbanu"), Söhrab ("Rüstəm və Söhrab"), Sərvər ("O Olmasın, Bu Olsun"), Mərcan bəy ("Ər və Arvad"), Əsgər ("Arşın Mal Alan"), Müslüm Maqomayevin "Şah Ismayıl"ında Şah İsmayıl, Zülfüqar Hacıbəyovun "Aşıq Qərib"ində Aşıq Qərib rollarının ilk ifaçısı kimi ad qoymuşdur.
20. Şair, publisist Nemət Bəsirin anadan olmasının 125 illiyi (1889-1943) Əsərləri: "Fəryad" (1910), "Aləmi-nisvan" (1914), "İki nakam" (1916) və s.
20-21. Novruz bayramı. Yazın gəlişini simvolizə edən qədim xalq bayramı.
2010-cu ildə BMT 21 martı Beynəlxalq Novruz günü elan etdi.
21. Beynəlxalq Poeziya günü. Beynəlxalq Pozeiya Gününun qeyd olunması ilə bağlı təşəbbüs ilk dəfə türk şair Tarık Günersel tərəfindən 1997-ci ildə irəli sürülüb. YUNESCO-nun 1999-cu ildə keçirilən 30-cu iclasında martın 21-i Beyməlxalq Pozeziya günü elan edilib.
21. Ədəbiyyatşünas, tənqidçi Murtuz Sadıxlının anadan olmasının 85 illiyi (1929-1997) Əsərləri: "Russkaya literatura" (1984), "M. F. Axundov" (1987), "Qan yaddaşı" (1991 )
22. Xalq artisti Lütvəli Abdullayevin anadan olmasının 100 illiyi (1914-1979)
22.Yazıçı, dramaturq Mehdi Hüseynin anadan olmasının 105 illiyi (1909-1965) Əsərləri: "Bahar suları" (1930), "Xavər" 1930, "Vaqif" (1932), "Daşqın" (1934), "Tərlan" (1940), "Odlu qılınc" (1943), "Vətən çiçəkləri" (1943), "Ölkəm" (1947), "Abşeron" (1949), "Yeraltı sular dənizə axır" (1966), "Əsərləri" (1979), "Komissar" (1980), "Hop- hop" (1987), "Ədəbiyyat və həyat" (1989), "Kin" (1988), "Səhər" (1989) və s.
22.Yazıçı İsmayıl Şıxlının anadan olmasının 95 illiyi (1919-1995) Əsərləri: "Yetər Aslanova" (1949), "Kerç sularında" (1950), "Dağlar səslənir" (1951), "Daşkəsən" (1953), "Ayrılan yollar" (1957), "Dəli Kür" (1983), "Məniitirməyin" (1984), "Cəbhə yolları" (1985), "Seçilmiş əsərləri" (1986), "Daim axtarışda" (1988) və s.
22. Yazıçı, dramaturq Cəfər Cabbarlının anadan olmasının 115 illiyi (1899-1934) Əsərləri: "1905-ci ildə" (1937), "Qız qalası" (1937), "Almas" (1937), "Firuzə" (1939), "Yaşar" (1950), "Aslan və Fərhad" (1957), "Sevil" (1959), "Gülzar" (1965), "Ölkəm" (1965), "Dilarə" (1970), "Od gəlini" (1971), "Ey dan ulduzu" (1979), "Aslan və Fərhad" (1980), "Gülzar" (1982), "Əsərləri" (1984), "Ədirnə fəthi" (1996) və s.
22. Azərbaycanın ilk təyyarəçi qadınlarından biri Züleyxa Seyidməmmədovanın anadan olmasının 95 illiyi (1919)
23. Ümumdünya Metereologiya günü. Azərbaycan 1993-cü il sentyabrın 3-dən Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının üzvüdür. Ümumdünya Metereologiya günü 1950-ci ildən, yəni ÜMT-nin yaradılması barədə konvensiya qüvvəyə minəndən bəri ənənəvi olaraq hər il bir deviz altında keçirilir.
24. Şair Məmməd Aslanın anadan olmasının 75 illiyi (1939) Əsərləri: "Dağ ürəyi" (1969), "Böyürtkən böyrü tikan" (1972), "Səhəri kim açır" (1972), "Səsimə səs ver" (1978), "Bizdən sonra nə qalır" (1979), "Ürək möhlət verəydi", (1980), "Durnalar lələk salır" (1982), "Dəvə niyə gövşəyir" (1980), "Ərzurum gədiyinə varanda" (1985), "Ömrün yarı yaşında" (1986), "Saxla izimi dünya" (1989), "Nur içində nur" (1997), "Allahın rəsulu" (2001), "Bir sultan yaşardı Sultantəpədə" (2003) və s.
25.“Azərbaycanın Milli qəhrəmanı” adının təsis edildiyi gün. “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi və tərəqqisi naminə xalq qarşısında müstəsna xidmətlərə və rəşadətə görə verilir. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının xüsusi fərqlənmə nişanı — “Ay-Ulduz” medalı “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının xüsusi fərqlənmə nişanını təsis etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının 7 iyul 1992-ci il tarixli, 201 nömrəli Qanunu ilə təsis edilmişdir. “Ay-Ulduz” medalı “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 6 fevral 1998-ci il tarixli, 429-IQD nömrəli Qanununa əsasən “Qızıl Ulduz” medalı ilə əvəz edilmişdir.
27. Beynəlxalq Teatr günü. YUNESKO və Beynəlxalq Teatr İnstitutunun təşəbbüsü ilə 1961- ci ildən təqvimə salınıb.
27. Tənqidçi, tərcüməçi Azər Mustafazadənin anadan olmasının 75 illiyi (1939) Tərcümələri: Məmməd Cəfər, Cəlil Məmmədquluzadə (1966), Fərman Kərimzadə "Qarlı aşırım" (1974), Sabir Əhmədov "Yamacda nişanə" (1976), Mirzə İbrahimov "Mənim həyatımın kitabı" (1979) və s.
27. Türk yazıçısı Yaqub Qədri Qaraosmanoğlunun anadan olmasının115 illiyi (1899-1975) "Kirayə verilən mülk" (1922), "Nur baba" (1928), "Sodom və Qomorra" (1928), "Yad adam" (1932), "Anqara" (1934), "Sürgün" (1937), "Panorama" (c. 1-2, 1953-54) romanlarında, "Könülsüz diplomat" (1955) adlı xatirələrində Türkiyə tarixinin tənzimatdan başlayaraq tərq. yüzillik dövrü əksini tapmışdır. Bəzi hekayələri Azərb. dilinə tərcümə edilmişdir.
28. Şair Teymur Elçinin anadan olmasının 90 illiyi (1924-1992) Əsərləri: "Qar qız" (1955), "Bip-bip" (1959), "Qulaq asın danışım" (1959), "Qızılduz, Yaşar və Nurnənə" (1962), "Din-dan" (1964), "Bahar, adlar,uşaqlar" (1966), "Sözlər, nəğmələr, nağıllar, laylalar" (1969), "Laylalar" (1971), "Şəkərim, duzum" (1977), "Xoruzbanı gedirəm" (1978), "Torağayın nəğməsi" (1979), "Toğrul babanın nağıl ağacı" (1982), "Balaca Aytən" (1983), "Mənim kiçik ulduzlarım" (1985) və s.
31.Azərbaycanlıların Soyqırımı günü. 1918-ci ilin 30 mart və 3 aprel tarixləri arasında Bakı şəhərində və Bakı quberniyasının müxtəlif bölgələrində, eləcə də Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Səlyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər ərazilərdə Bakı Soveti və daşnak erməni silahlı dəstələrinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qırğın günüdür. Rəsmi mənbələrə əsasən soyqırımın nəticəsində 12 minə yaxın azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, on minlərlə insan itkin düşmüşdür. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci il tarixli sərəncamı ilə 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırım Günü kimi qeyd olunur.

Aprel

1. Şair, dramaturq Zeynal Xəlilin anadan olmasının 100 illiyi(1914-1979) Əsərləri: "İstək" (1936), "Qılınc" (1940), "QatırMəmməd" (1941), "Tatyana" (1942), "Arzular" (1949), "İki dünya" (1952), "Gənc ustalar" (1954), "Lalə" (1955), "Bənövşə" (1956), "Sevdiyim rəng" (1970), "Günəş, dəniz və insan" (1973), "Dünya , ey gözəl dünya" (1975), "Əsrim, taleyim mənim" (1978) və s.
3. Rus yazıçısı Nikolay Qoqolun anadan olmasının 205 illiyi (1909-1932) Əsərləri: "Ölü canlar", "Müfəttiş" və s.
2. Beynəlxalq Uşaq Kitabı günü. Aprelin 2-də məşhur nağılçı Hans Xristian Andersen anadan olub. Beynəlxalq Uşaq Kitab Gününün məhz bu tarixdə qeyd olunmasını alman yazıçısı Yella Lepman istəyib. 1967-ci ildən başlayaraq Uşaq Kitabları üzrə Beynəlxaq Şuranın təşəbbüsü və qərarı ilə 2 aprel bütün dünyada Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü kimi qeyd olunmağa başlayıb.
3-6. Kəlbəcər rayonunun erməni qəsbkarları tərəfindən işğalı. (1993)
4. Ümumdünya İnternet günü. 1998-ci ildən II Papa (İohan Pavel) tərəfindən keçiriir. Bu bayramın dərin, bir qədər mübahisəli tarixçəsi var. Belə ki, 4 aprel tarixində, şagirdlərin və tələbələrin himayəçisi olan və tarixdə ilk "Etymologiae" ensiklopediyasının yaradıcısı Sevilyalı müqəddəs İsidorun ölüm günüdür. "Wikipediya"da qeyd edilib ki, 4 aprel tarixi həm də "HTTP 404" səhvinə oxşadığı üçün bu təqvim qeyd edilir. Məlumat üçün qeyd edək ki, katolik kilsəsi 1998-ci ildə ümumdünya internet şəbəkəsini insan bilikləri xəzinəsi adlandırıb. Uzun müddət namizədlər arasında seçim edən Vatikan 2000-ci ildə belə qərara gəlib ki, internetin ən yaxşı himayəçisi müqəddəs İsidor ola bilər. Öz qərarını şərh edən II İoann Pavel bildirib ki, insan biliklərinin xəzinəsi internetdir, buna görə də o, bu missiyanı müqəddəs İsidora həvalə edib. Qeyd edək ki, internet himayəçisi ilk dəfə olaraq çarpaz istinad sistemindən istifadə edib. Bu sistem qlobal şəbəkədə istifadə edilən hiperistinadları xatırladır.
5. Bəstəkar Asəf Zeynallının anadan olmasının 105 illiyi (1909-1932) Onun "Ölkəm", "Sərhədçi" , "Çadra", "Sual", "Seyran" romansları milli vokal musiqimizin inciləridir.
6. Yazıçı, kinodramaturq Tofiq İsmayılovun anadan olmasının 75 illiyi (1939) Əsərləri: "Qonşular" (1978), "Sevinc yuxusu" (1979), "Şəkil teatrı" (1978), "Şəkil kino" (1983), "Diş ağrısı" (1986 ) və s.
7. Yazıçı, publisist Çingiz Abdullayevin anadan olmasının 55 illiyi (1959) Əsərləri: "Mavi mələklər" (1993), "Əclafların qanunu" (1997), "Qanın üç rəngi" (2002) , "Unudulmuş Röya" (2006) "Məhəbbət və nifrətin zirvəsi" (2009), "Sonuncu divarın daşları" (2010), "Meymun ili" (2011), "Onun qəlbinin üçdə bir hissəsi" (2010), "İnsan ovu" (2011), "Mənim gözəl alibim" (2012), "Sutenjorun qəlbi" (2012) və s.
7. Ümumdünya Sağlamlıq günü. 1948-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) yaradılması münasibətilə Ümumdünya Sağlamlıq Günü təsis edildi. 1950-ci ildən isə Ümumdünya sağlamlıq günü hər il 7 aprel tarixində qeyd edilməyə başlandı.
7. Dramaturq, yazıçı Nəcəf bəy Vəzirovun anadan olmasının 160 illiyi (1854-1926) “Daldan atılan daş topuğa dəyər” (1890) ,”Adı var, özü yox” (1891), ”Güzəşt”, ”Dad yarımçıq əlindən” (1892-1894), ”Müsibəti – Fəxrəddin”, ”Pəhlivanani-zəmanə” (1898-1900), ”Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük” (1896) komediyası və s 1920 – ci ildən sonra “Təzə əsrin ibtidası” , ”Pul düşkünü Hacı Fərəc”, ”Mehdixan Tabasarani” pyeslərini yazmışdır.
8. Tənqidçi, ədəbiyyatşünas Orucəlinin anadan olmasının 100 illiyi (1914-1991) Əsərləri: ”Ədəbi qeydlər” (1954), ”Səməd Vurğun” (1956),”Yaradıcılıq üfüqləri” (1965), ”Ədəbiyyat və zaman” (1971), ”Həyati axtarışlar” (1979), ”Tarixilik və müasirlik” (1985) və s.
12. Xanəndə, xalq artisti S. Şuşinskinin anadan olmasının 125 illiyi (1889-1965)
12.Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika günü. SSRİ Ali Sovetinin 9 aprel 1962-ci il tarixli qərarı ilə 12 - aprel kosmonavtika günü kimi elan olunub. Bu günün keçirilməsinə səbəb Yuri Qaqarinin bəşər tarixində ilk dəfə kosmosa uçması olub. Kosmonavtın uçuşu 108 dəqiqə davam edib. Qaqarin bununla kosmosun fəthi erasının əsasını qoymuş oldu.
13. Şair Tofiq Mütəllibovun anadan olmasının 85 illiyi (1929-1992) Əsərləri: ”Bəxtəvər uşaqlar”(1953),”İşıq” (1955), ”Bağçada yolka” (1957), ”Görüş” (1960), ”Mehriban baxışlar” (1965), ”Kəkliklər oxuyanda” (1965), ”Ləpələrin nəğməsi” (1968),”Gözəllikdən doymur ürək” (1973), ”Danışan çiçəklər” (1975), ”Mənim əzizlərim” (1979), ”Vüqarın nəğmələri” (1987), ”Qövsi-qüzeh” (1990), ”Durnalar qanadında” (1992) və s.
17.Ədəbiyyatşünas, tənqidçi Əhməd Cəfəroğlunun anadan olmasının 115 illiyi (1899-1975) Əsərləri: “XIX əsr azəri şairi Siraci” (1932), ”XVII əsr azəri şairi Məlikbəy Avçı” (1933), ”Azərbaycan” (1940), ”Mirzə Şəfi haqqında qeydlər” (1928), ”Azəri ədəbiyyatına istiqlal mücadiləsi”, ”Böyük Azəri alimi Mirzə Kazımbəy, ”Dilimizin dünəni, bu günü və sabahı” (1934), ”İlk türk dilçisi Kaşqarlı Mahmud” (1938), ”Azərbaycan dil ədəbiyyatından dönüş nöqtələri” (1953), ”Müasir Azərbaycan ədəbiyyatına bir baxış” (1954) və s.
18.Tarixi abidələrin mühafizəsi günü. Bu gün YUNESKO-nun abidələrin və diqqətəlayiq yerlərin mühafizəsi məsələləri üzrə Beynəlxalq Şurasının 1983-cü ildə qəbul edilmiş qərarı əsasında qeyd olunur. Məqsəd dünya ictimaiyyətini maddi-mədəniyyət abidələrinin qorunmasına yönəltməkdir.
22. Şair Hüseyn Hatəminin anadan olmasının 60 illiyi (1954) Əsərləri: ”Qatar yola düşür” (1984), ”Təbrizə açılan qollar” (1989) və s.
22. Xalq artisti Ağahüseyn Cavadzadənin anadan olmasının 120 illiyi (1894-1981)
22.Ümumdünya Yer günü. Əvvəllər AĞAC günü kimi qeyd edilib.1882-ci ildə ABŞ-ın Nebraska ştatında adı bu günün kecrilməsi ilə bağlı olan Corc Mortonanın şərəfinə olaraq onun doğulduğu 22 aprel günü rəsmi olaraq ştatın bayramı elan olunmuşdur. 1970- ci ildən YER kürəsi günü kimi dünyada qeyd olunur.
23.Ümumdünya kitab və müəllif hüquqları günü. YUNESKO-nun 1996-cı il tarixli qərarına əsasən qeyd olunur.YUNESKO bu günü dünya şöhrətli dramaturqlar Uilyam Şekspirin, Migel de Servantesin və yazıçı-tarixçi İnka Qarsilaso de laVeqenin şərəfinə müəyyənləşdirib.
24. Xalq artisti, aktyor Həsənağa Turabovun anadan olmasının 75 illiyi (1938-2003)
24. Şair Fəxrəddin Əsədin anadan olmasının 60 illiyi (1954)
25. Yazıçı Əflatun Nemətzadənin anadan olmasının 70 illiyi (1944) Əsərləri: “İsmayıl Dağıstanlı” (1981), “Yəmən düşüncələri” (1990), “İllərdə izlər...”, ”Opera rejissorluğu” (2000), ”Dəmir pərdə” (2000) və s.
27. Ümumdünya Qohumlaşmış Şəhərlər günü. Bu gün 1962-ci ildə Beynəlxalq qohumlaşmış şəhərlər federasiyası tərəfindən təsis olunub və aprel ayının axırıncı bazar günü qeyd olunur.
28. Dramaturq Səttar Axundovun anadan olmasının 100 illiyi (1914-1994) Əsərləri: ”Dağlarda” (1956), ”Məhəbbət nişanəsi” (1962), ”Kənd ulduzları” (1963), ”Günlər dayanmışdı” (1969), ”Qaragilə”(1981), ”El oğlu” (1988)
28. Milli Təhlükəsizlik Orqanları İşçilərinin peşə bayramı günü. Bu gün 1997-ci ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə qeyd olunur.
28. Akademik Zərifə Əliyevanın ad günü (91 illiyi) (1923-1985)
29. Yazıçı, kinorejissor Əjdər İbrahimovun anadan olmasının 95illiyi (1919) Əsərləri: ”Vyetnamda gördüklərim” (1964), ”Doroqa soldat” (1966), ”Kino v zemlyankax” (1967),”Günəş ağlayır” 1971, ”Qoryaçaya zemlya” (1978).
29. Yazıçı Qılman İlkinin anadan olmasının 100 illiyi (1914) Əsərləri: “Həyat yollarında” (1947), ”Hekayələr” (1951), ”Yazılı daş” (1956), ”Qalada üsyan” (1963), ”Şah və qarışqa” (1965), ”Şimal küləyi” (1965), ”Tapşırıq” (1965), “Hədiyyə” (1969), ”Sərvinazım mənim” (1971), ”Ömrün oğlan çağları” (1974), “Dağlı məhəlləsi” (1978), “Tayqa nağılı” (1983), ”Dəniz Qapısı” (1984), “Körpə siyənək” (1986), ”Hərənin öz aləmi, öz taleyi” (1987), ”Madam Qədri” (1988), ”Seçilmiş əsərləri” (1988-1989)

May

1. Yazıçı İsi Məlikzadənin anadan olmasının 80 illiyi (1934-1995) Əsərləri: ”Həsrətin sonu” 1964),”Özgə anası” (1969), ”Kövrək qanadlar” (1973), ”Küçələrə su səpmişəm” (1977), ”Yaşıl gecə” (1979), ”Günəşli payız” (1982), ”Dədə palıd” (1984), ”Gümüşgöl əfsanəsi” (1987), ”Şehli çəmənlərin işığı” (1991), ”Dolaşaların novruz bayramı” (1992) və s.
1. Tənqidçi, teatrşünas Cabir Səfərovun anadan olmasının 90 illiyi (1924-1990) Əsərləri: ”Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı” (1959), ”Teatr cəmiyyəti” (1963), ”Ağdam xalq teatrı” (1961), ”Azərbaycan xalq çalğı alətləri ansamblı” (1971), ”Teatr və dramaturgiya” (1982), ”Şərəfli yol” (1974), ”İbrahim İsfahanlı” (1985) və s.
1. Şair Mətləb Misirin anadan olmasının 75 illiyi (1939) Əsərləri: ”Yaddaşım mənim” (1971), ”Ana gözlərilə baxaq dünyaya” (1980), ”Qaynar bulaqlar” (1987), ”Mən bir ömür yaşamışam” (1991), ”Dərd dastanı” (2002) və s.
2. Tənqidçi, ədəbiyyatşünas Yusif Seyidovun anadan olmasının 85 illiyi (1929) Əsərləri: “Azərbaycan ədəbi dilində söz birləşmələri” (1966), ”Müasir Azərbaycan dili” (1972), ”Klassik Azərbaycan şairləri söz haqqqında” (1977), ”Azərbaycan dili” (1978), ”Yazıçı və dil” (1979), ”Sözün şöhrəti” (1983), ”Şairin fikir dünyası” (1985), ”Sözün hikməti” (1989) və s.
2. Yazıçı Dadaş Məmmədzadənin anadan olmasının 100 illiyi (1914-2002) “Kolxoz qızı” (1933), ”Mübarizlər” (1935), ”Sərhəddə” (1938), ”Gənclik töhfəsi” (1946),“Milyonçunun uşaqlıq illəri” (2000), “Qiymətli kağız” (2000), ”Ayın tutulması” ( 2001) və s.
3. Türk dünyasının həmrəyliyi günü.
4. Beynəlxalq söz və mətbuat azadlığı günü. 1991-ci il mayın 3-də Namibiyanın paytaxtı Vindhukda regional seminara toplaşmış jurnalistlər azad və müstəqil informasiya vasitələrinə yardımçı olmaq məqsədilə bütün dünya hökumətlərinə mətbuat azadlığıının və demokratikliyinin təmin edilməsinə yardımçı olmağa çağıran “Vindhuk Bəyannaməsi”ni qəbul etdilər. Bununla bağlı BMT Baş Məclisi 1993-cü ildə mayın 3-nü Beynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı günü kimi qeyd etməyi qərara almışdır.
4. Əməkdar incəsənət xadimi Elman Həbibin anadan olmasının 65 illiyi (1949) Əsərləri: “Günəş qatarı” (1981), ”Duzlu uşaqlar” (1983), ”Yoluma çıx” (1985), ”Nar və gilənar” (1988), ”Ömrümün göy qurşqğı” (1998), ”Həqiqət günəşi” (1998), ”Ömrüm-günüm mənim” (1999), ”Hərənin öz işi” (1999), ”Sevən ömrü” (2000), ”Nehrəm və nehrəmlilər” (2000), ”Sənli sənsiz günlərim” (2001), ”Allah salamı” (2002) və s
5. Yazıçı, publisist Məmməd Əkbərin anadan olmasının 105 illiyi (1909-1974) Əsərləri: ”Şadman” (1932), ”Kolxoz tarlalarında” (1942), ”Qaliblər” (1945), ”Surəyya” (1948), ”Sumqayıtın gənc iştirakçıları” (1953), ”Həyatımızdan səhifələr” (1963), ”Dostlar və tanışlar” (1965), ”Yeni həyat yaradanlar” (1968), ”Hekayələr, oçerklər, xatirələr” (1978) və s.
6. Tənqidçi, ədəbiyyatşünas Arif Səfiyevin anadan olmasının 80 illiyi (1934) Əsərləri: ”Sabit Rəhmanın komediyaları” (1978), ”Komediya və həyat” (1983), ”Sabit Rəhman” (1987), “Azərbaycan dramaturgiyası müasir mərhələdə” (1998 )
6. Coğrafiyaşünas, maarif xadimi Qafur Rəşad Mirzəzadənin anadan olmasının 130 illiyi (1884-1943)
8. Bəstəkar Soltan Hacıbəyovun anadan olmasının 95 illiyi (1919-1974)
8. Ümumdünya Qızıl Xaç və Qızıl Aypara hərəkatı günü. Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatının tərkib hissəsi olan Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti hər il Ümumdünya Qırmızı Xaç və Qızıl Aypara gününü qeyd edir. Digər Milli Cəmiyyətlər kimi, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti bu gündə fürsətdən istifadə edərək öz haqqında bütün ictimaiyyətə məlumat çatdırır, həmvətəndaşlarını əhalinin ən zavallı təbəqələrinə və müxtəlif fövqəladə halların qurbanlarına köməklik göstərilməsi vasitəsilə öz humanitar missiyasına qoşulmağa çağırır.
8. Şuşa şəhərinin erməni qəsbkarları tərəfindən işğalı. (1992)
9. Faşizm üzərində qələbə günü. İkinci dünya müharibəsi (1939-1945)
bəşəriyyət üçün dəhşətli, faciəli fəlakətlər dövrü kimi yadda qalmışdır. Böyük Vətən müharibəsi illərində (1941-1945) Azərbaycan xalqı həm ön, həm də arxa cəbhədə çox böyük qəhrəmanlıq və şücaət nümunələri göstərmişdir. Qısa müddətdə respublikada 87 qırıcı batalyon, 1124 özünümüdafiə dəstəsi yaradılmışdı. 1941-1945-ci illərdə Azərbaycanın 600 mindən çox igid oğlu və qızı cəbhəyə yollanmışdı. Azərbaycan diviziyaları Qafqazdan Berlinə qədər şərəfli döyüş yolu keçmişdir. Həmvətənlərimizin təqribən 130 nəfəri Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüş, 30 nəfəri “Şöhrət” ordeninin hər üç dərəcəsi ilə təltif edilmişdir. Azərbaycandan olan 170 min əsgər və zabit SSRİ-nin müxtəlif orden və medalları ilə təltif olunmuşdur. İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanov, Sovet İttifaqı Qəhrəmanları İsrafil Məmmədov, Aslan Vəzirov, Adil Quliyev, Ziya Bünyadov, Gəray Əsədov, Məlik Məhərrəmov, Mehdi Hüseynzadə, generallar Mahmud Əbilov, Akim Abbasov, Tərlan Əliyarbəyov, Hacıbaba Zeynalov və bir çox başqaları öz şücaətləri ilə xalqımızın tarixinə yeni səhifələr yazmışlar.
9. Ədəbiyyatşünas, tənqidçi Məmməd Cəfərin anadan olmasının 105 illiyi (1909-1992) Əsərləri: ”Rus ədəbiyyatı tarixi oçerkləri” ( 1939), ”Böyük insanpərvər şair” (1947), ”Klassiklərimiz haqqında” (1948), ”M. F. Axundovun ədəbi-tənqidi görüşləri” (1950), ”A.İ.Gertsen”(1954), ”Sidqi Ruhulla” (1949), ”Ədəbi düşüncələr” (1958), ”Füzuli düşünür” (1959), ”Hüseyn Cavid” (1960), ”Estetik zövq haqqında” (1964), ”Rus klassikləri” (1964), “XIX əsr rus ədəbiyyatı tarixi” (1974), “Nizaminin fikir dünyası” (1982) və s.
9. Şair Məşkur Əkbərin anadan olmasının 85 illiyi (1929) Əsərləri: “Qaynar bulaqlar” (1964), ”Mənim arzum”(1967),”Ömrümüzün baharı” (1989)
10. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyi (1923-2003)
10. Ədəbiyyatşünas, tənqidçi Şamil Qurbanovun anadan olmasının 80 illiyi (1934-2004) Əsərləri: “Açılmaməış səhifələr”( 1974), ”Lermontov və Azərbaycan ədəbiyyatı” (1976), ”Ədəbi dostluq” (1980), ”Klassik rus poeziyası Azərbaycanda” (1985), ”Ömər Faiq Nemanzadə” (1985) ,”XX əsr rus ədəbiyyatı tarixinə dair oçerklər” (1987) , ”İki görüş haqqında bir təəssürat” (1993), ”Nəriman Nərimanov. Ömrün son günləri” (2003) və s.
11. İngilis yazıçısı E. Voyniçin anadan olmasının 150 illiyi (1864-1960) Əsərləri: ”Ovod” (1891), ”Cek. Reymond” , ”Oliviya Letem” , ”Qırılmış dostluq” (1895), ”Rusiya yumoru”, ”Sən ayaqqabıları çıxar” və s.
13. Şair Hikmət Ziyanın anadan olmasının 85 illiyi (1929-1995) Əsərləri: ”Atamın hədiyyəsi” (1957), ”Bahar gözəldir, ya qış?” (1959), ”Milçək ürəyi” (1960), ”Şeirlər və təmsillər” (1963), ”Ulduzların söhbəti” (1964), ”Qısa təmsillər” (1965), ”Xatirə” (1966), ”Tülkü arayışında” (1967), ”Buludlar” (1968), ”Mənim dovşanım” (1970), ”Qısqanc qarışqa” (1971), ”Günəş və ləkələr” (1972), ”Leylək yuvası” (1973), ”Mənim misralarım” (1975), ”Qardaşlar ovda” (1978), ”Qərib cinlər diyarında” (1980), ”Təmsillər” (1982), ”İlin balaları” (1983), ”Qardaşlığın qüdrəti” (1983), ”Təmsillər” (1985), ”Ömrümün payı” (1986), ”Vətənim mənim” (1988), ”Seçilmiş əsərləri” (1992) və s.
14. Yazıçı Anatoli Zöhrabbəyovun anadan olmasının 105 illiyi (1909-1946) Əsərləri: ”Odlu diyar” (1945), ” Lirik şeirlər, mahnı mətnləri,tərcümələr “ (1940)
15. Xalq artisti Rza Əfqanlının anadan olmasının 115 illiyi (1899-1973)
15.Beynəlxalq Ailə günü. BMT Baş Məclisinin 1993-cü il 20 sentyabr tarixli qətnaməsinə uyğun olaraq hər il qeyd edilir.
17.Laçın rayonunun erməni qəsbkarları tərəfindən işğalı. (1992)
17. Şair ədəbiyyatşünas Əhməd Elburusun anadan olmasının 70 illiyi (1944) Əsərləri: ”Uçan durnalar” (1962), ”Etibarım” (1971), ”Üçüncü addım” (1974), ”Günəş nəğmələri” (1977), ”Ömür yolu” (1979), ”İnsan əfsanəsi” (1982) və s.
18. Beynəlxalq Muzeylər günü. 18 may 1977-ci ildən təsdiq olunub və qeyd olunur.
18. Dağıstan şairi Süleyman Stalskinin anadan olmasının 145 illiyi (1869-1937) 1957-ci ildə Bakı Kinostudiyasında Rza Təhmasib və Mikayıl Mikayılovun çəkdikləri "Mahnı belə yaranır" filmi Süleyman Stalskinin həyat və yaradıcılığından, ictimai fəaliyyətindən bəhs edir. Onun ”Bülbül” əsəri böyük oxucu rəğbəti qazanmışdır.
20. Yazıçı , dramaturq Musa Quluzadənin anadan olmasının 75 illiyi (1939) Əsərləri: ”Püstə” (1974), ”Onu hamı görmək istəyirdi” (1980), ”Təbliğat vasitələrinin təsir gücü” (1984),”Meşədən səs gəlir” (1985),”Ötən günlərin sorağında” (1989), ”Mərhəmətli və şəfqətli qəlb” (1991) və s.
20. Şair, ədəbiyyatşünas, kitabşünas Salman Mumtazın anadan olmasının 130 illiyi (1884-1937) Əsərləri: “Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları” (1986) və s
22 may – Beynəlxalq biomüxtəliflik günü 2000-ci il dekabrın 20-də BMT-nin Baş Assambleyası 55/201 nömrəli qətnaməyə əsasən 22 may tarixini Bioloji müxtəliflik üzrə Konvensiyanın qəbul olunması, həmçinin “Beynəlxalq bioloji müxtəliflik günü” elan etmişdir. Əvvəllər isə 19 dekabr 1994-cü il tarixli, 44/119 nömrəli qətnamə ilə həmin gün dekabrın 29-da qeyd olunurdu.
23. Yazıçı Hüseyn İbrahimovun anadan olmasının 95 illiyi (1919-2008) Əsərləri: “Kamalın ad günü” (1957), ”Gülzar” (1958), ”Baharın hekayəsi” (1958), ”Zərifənin çiçəkləri” (1960), ”Şirin xatirə” (1963), ”Göyərçinin məhəbbəti” (1964), ”Sabahın sorağında” (1966), ”Seçilmiş əsərləri” (1974) ,”Günəş doğan yerdə” (1976), ”Nəciblik”(1979), ”Bahar yağışı” (1983), ”Səhv edəndə” (1985), ”Əsrin onda biri” (1987), ”Qu quşları öləndə oxuyurlar” (1988), ”Böhtan” (1998), ”Ata, qız və bostonlu Franklin” (1999) və s.
24. Şair Abbas Səhhətin anadan olmasının 140 illiyi (1874-1918) Əsərləri: ”Məğrib günəşləri” , ”Volqa səyahəti”, ”Əli və Ayişə” ,”Sınıq saz” (1912), “Əsərləri” (1935), ”Seçilmiş əsərləri” (iki cilddə) (1975,1976), ”Təmsillər, tərcümələr. Kiçik yaşlı uşaqlar və ibtidai sinif şagirdləri üçün” , ”Gün dağlara yayıldı” (2002), “Seçilmiş əsərləri” (2006) və s. Abbas Səhhət kiçik yaşlı uşaqlar üçün yazdığı şeir, təmsil və pyeslərində mənəvi saflıq, vətənpərvərlik duyğularını təbliğ etmişdir.
25. Şair, yazıçı, dramaturq Məmməd Kazımın anadan olmasının 80 illiyi (1934) Əsərləri: ”Qönçə” (1966), ”Zirvəyə yol axtarıram” (1970), ”Xəzər laylası” (1972), ”Xatın zəngləri” (1977), ”Leytenant Kərimov və dostları” (1980), ”Taleyim, qismətim” (1983), ”Gələrəm görüşünə” (1988), ”Hünər” (1990), ”Salam General” (1983), ”Mirhəsən xanın övladları” ,”Ya Peyğəmbər” (1999), ”General Həzi” (2000), ”Sahildə ucalan palıd” (2001), ”Qarabağım-qara bağrım” (2002) və s.
26. Ədəbiyyatşünas Vəli Xuluflunun anadan olmasının 120 illiyi (1894-1938) Əsərləri: ”Yeni türk əlifbası ilə yazı qaydaları” (1925), ”Koroğlu” (1927), ”İmla lüğəti” (1929), ”Tapmacalar” (1929), ”Din və qadın” (1930), ”Səlcuq dövlətinin daxili quruluşuna dair” (1930), ”Məhərrəmlik münasibətilə” (1932) və s.
28. Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin 100 illiyi Əsərləri: ”Kənddən məktublar” (1939), ”Aydınlıq gecələr” (1945), ”Pyeslər” (1949), ”Şamama” (1949), ”Qoruqlarda” (1950), ”Torpağın sahibi” (1952), ”Bahar suları”(1955),”Söyüdlü arx”(1959),”Körpü salanlar”(1960),”Dağlar arxasında üç dost” (1964), ”Zəmidə bir turac səsləndi” (1967), ”Sarıköynəklə Valehin nağılı” (1980), ”Qırçı və qırmızı çiçək” (1981), ”Geriyə baxma qoca” ( 1981), ”Üçatılan” ( 1982), ”Bizim qəribə taleyimiz” (1989), ”Üç roman” (1987),”Ceyran ovu” (1994) və s.
28.Azərbaycan Respublikası günü (1918). Azərbaycanın istiqlal günüdür. 1918-ci il mayın 28-də Tiflis şəhərində Azərbaycanda müstəqil dövlətin - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıldığı elan olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci il mayın 28-dən 1920-ci il aprelin 28-dək olan müddətdə - cəmi 23 ay mövcud olmuşdur. 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyası dövlətin adını dəyişdirərək “Azərbaycan Respublikası” adlandırdı. AXC-nin üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağı bu respublikanın da dövlət bayrağı kimi təsdiq olundu. Həmin ilin mayın 21-də verilmiş xüsusi fərmanla 28 may Respublika Günü elan edildi.
28. Xalq yazıçısı, dramaturq İlyas Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illiyi (1914-1996) Əsərləri: ”Kənddən məktublar” (1939), ”Aydınlıq gecələr” (1945), ”Pyeslər” (1949), ”Şamama” (1949), ”Qoruqlarda” (1950), ”Torpağın sahibi” (1952), ”Bahar suları”(1955),”Söyüdlü arx”(1959),”Körpü salanlar”(1960),”Dağlar arxasında üç dost” (1964), ”Zəmidə bir turac səsləndi” (1967), ”Sarıköynəklə Valehin nağılı” (1980), ”Qırçı və qırmızı çiçək” (1981), ”Geriyə baxma qoca” ( 1981), ”Üçatılan” ( 1982), ”Bizim qəribə taleyimiz” (1989), ”Üç roman” (1987),”Ceyran ovu” (1994) və s.
29. Xalq artisti Habil Əliyevin anadan olmasının 85 illiyi (1929)
30. Şair, tərcüməçi, ədəbiyyatşünas Rəşid Təhməzoğlunun anadan olmasının 75 illiyi (1939) Əsərləri: ”Üzeyir Hacıbəyov” (1975), ”Ay sevənim, sevənim” (1997), ”Dik gedib, dik gəlirsən” (1998), ”Dədəm Qorqud” (1999), ”Yağmur” (2001), ”Körpələrədir sözüm” (2002), ”Günəş işığı” (2002), ”Başını dik tutsun Çıraqbalımız” (2003) və s.

Iyun

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1. Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günü. 1950-ci il iyunun 1-də BMT Baş Assambleyası tərəfindən təşkil olunan “Qadınların Beynəlxalq Konfransı”nda uşaq hüquqlarının təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər səslənib və elə həmin tədbirdə də 1 iyun tarixini uşaqların beynəlxalq müdafiəsinə həsr etmək qərara alınıb.
5. Ətraf Mühitin Beynəlxalq Müdafiəsi günü. BMT-nin ətraf mühitlə bağlı keçirilən konfransında (5-16 iyun 1972-ci il) Yaponiya və Seneqal dövlətlərinin təklifi ilə təsis olunmuş, dünya ictimaiyyətini ətraf mühitin mühafizəsi problemlərinə cəlb etmək üçün 5 iyun 1973-cü ildən etibarən bütün dünyada qeyd olunur.
5. Şair Mikayıl Müşfiqin anadan olmasının 105 illiyi (1908-1937) Kitabları: “Küləklər”, “Şəngül, Şüngül, Məngül”, “Kəndli və ilan”, “Vuruşmalar”, “Pambıq”, “Duyğu yarpaqları” və s.
6. Şair, dramaturq Tofiq Ağayevin anadan olmasının 80 illiyi (1933) Kitabları: “Rozovıy olen”, “Volşebnıy xorey”, “Ya popuqaya ukusil”, “Smelıy Axmed”, “Krik kukuşki” və s.
10. Şair Əli Vəkilin anadan olmasının 75 illiyi (1938) Kitabları: “Sona bulağı”, “Zəfər çələngi”, “Ata həsrəti”, “Göyərçinlər”, “Yeddi dağ”, “Ana qayğısı”, “Ədəbi dünya” və s.
11. Xalq artisti, aktrisa Hökümə Qurbanovanın anadan olmasının 100 illiyi (1913-1988)
12. Xalq artisti, aktyor Hacıbaba Bağırovun anadan olmasının 80 illiyi (1933-2006)
12. Xalq yazıçısı İsa Hüseynovun (Muğanna) anadan olmasının 85 illiyi (1928) Kitabları: “Bizim qızlar”, “Dan ulduzu”, “Teleqram”, “Tütək səsi”, “Saz”, “İdeal”, “Məşhər” və s.
12. Xalq artisti, kinodramaturq Oqtay Mirqasımovun anadan olmasının 70 illiyi (1943)
12. Şair, yazıçı Əminə Tuncayın anadan olmasının 70 illiyi (1943) Kitabları: “Günəş və dəniz”, “Xatirələr”, “Közərən məhəbbət” və s.
15. Milli Qurtuluş günü. 1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Bu gün tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Milli Məclis 1997-ci ilin iyun ayında bu günü bayram elan etdi.
15. Xalq artisti, bəstəkar Hacı Xanməmmədovun anadan olmasının 95 illiyi (1918-2005)
16. Xalq artisti, aktyor Hacağa Abbasovun anadan olmasının 125 illiyi (1888-1975)
17. Tibb İşçiləri günü. Tibb işçilərinin peşə bayramı gününün təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 iyun 2001-ci il sərancamına əsasən hər il qeyd olunur.
17. Yazıçı Bayram İsgəndərlinin anadan olmasının 70 illiyi (1943) Kitabları: “Günəş həmişə olacaq ”, “Balaca nağılçı” və s.
20. Xalq artisti, aktyor Əli Qurbanovun anadan olmasının 115 illiyi (1898-1962)
20. Ümumdünya Qaçqınlar günü. Bu günü qeyd etməklə BMT bütün dünyanı qaçqınların və köçkünlərin vəziyyətinə diqqət ayirmağa çalışır. Ümumdünya Qaçqınlar günü 2000-ci il 4 dekabr tarixində BMT Baş Assambleyası tərəfindən yekdilliklə qəbul olunmuş qətnamə ilə müəyyən edilmişdir.
23. Dövlət qulluqçularının peşə bayramı. 2006-cı ilin may ayında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 23 iyun Azərbaycanda Dövlət Qulluqçularının Peşə bayramı günü elan edilib. Sərəncamda bildirilir ki, dövlət xidmətinin demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlətin yaradılmasındakı rolunu nəzərə alaraq, eləcə də BMT-nin 23 iyun tarixli “Dövlət qulluqçularının peşə bayramı günü” elan etməsi faktı ilə əlaqədar bu tarixin Azərbaycanda dövlət qulluqçularının peşə bayramı günü elan edilməsi qərara alınmışdır.
23. Şair Qasım Qasımzadənin anadan olmasının 90 illiyi (1923-1993) Kitabları: “Bizim kənd”, “Bizim şəhər”, “Son görüş”, “İsmət”, “Aşıq gördüyünü çağırır”, “Daşdan keçən söz”, “Səndən ayrılalı” və s.
23. Şair Nigar Rəfibəylinin anadan olmasının 100 illiyi (1913-1981) Kitabları: “Qoçaq Kərim”, “Kəndli və qurd nağılı”, “Anaların səsi”, “Bir cüt xurma”, “Məstanın balaları”, “Günəşin cavabı” və s.
26. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günü. 1918-ci il iyunun 26-da Azərbaycan Demokratik Respublika hökümətinin qərarı ilə ilk müntəzəm hərbi hissə - əlahiddə korpus yarandı. Bu qərar Şərqin müsəlman aləmində ilk demokratik hökümətin öz ordusunun yaratmasına hüquqi əsas verdi. 1991-ci il oktyabrın
9-da Ordunun yaranması haqqında Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti qanun qəbul etdi. Azərbaycan Prezidentinin 22 may 1998-ci il tarixli qərarına əsasən 26. Narkomaniya ilə Beynəlxalq Mübarizə günü. Narkomaniya ilə bağlı problemləri daim ictimaiyyətin nəzarəti altında saxlamaq məqsədilə BMT-nin təşəbbüsü ilə 26 iyun 1987-ci ildən keçirilir.
28. Şair Vaqif Məmmədovun anadan olmasının 65 illiyi (1948) Kitabları: “Yaşadacaq bu yol məni”, “Sədərək harayı”, “Erməni xəyanəti”, “Arazdan keçə bildim” və s.

Iyul


1. Dramaturq Firudin Aşurovun anadan olmasının 80 illiyi (1933) Kitabları: “Qanlı çinar”, “Qəribə qız”, “Həyatdan qiymətli”, “Təranə”, “Gözəlin taleyi” və s.
2. Polis işçiləri günü. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə ilə 24 may 1998-ci ildən qeyd olunur.
5. Şair Hüseyn Əzimin anadan olmasının 100 illiyi (1913-1987) Kitabları: “Gəncliyimdən yadigar”, “Mən günəşə borcluyam”, “Dübəndi çayı” və s.
6. Tərcüməçi Şəfiqə Ağayevanın anadan olmasının 95 illiyi (1918-1983) Tərcümələri: “Slavyan nağılları”, A.P.Çexov “Hekayələr”, “Vanka”, N.Nosov “Gizlənpaç” və s.
10. İngilis yazıçısı Ceyms Oldricin anadan olmasının 95 illiyi (1918-2011) Kitabları: “Şərəf məsələsi”, “Dəniz qartalı”, “Diplomat” və s.
10. Şair Xəstə Bayraməlinin anadan olmasının 115 illiyi (1898-1952) Kitabları: “Mənim Göyçəm” və s.
15. Tərcüməçi Mehdi Mirkişiyevin anadan olmasının 85 illiyi (1928-1992) Tərcümələri: İ.Vazov “Səfillər”, N.Leskov “Gecə adamları”, R.Taqor “Seçilmiş əsərləri”, İ.S.Turgenev “Seçilmiş əsərləri” və s.
16. Xalq artisti, məşhur estrada müğənnisi Mirzə Babayevin anadan olmasının 100 illiyi (1913-2002)
19. Rus şairi Vladimir Mayakovskinin anadan olmasının 120 illiyi (1893-1930) Kitabları: “Seçilmiş əsərləri”, “Mən” və s.
20. Ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, dramaturq Akif Bayramovun anadan olmasının 75 illiyi (1938) Kitabları: “Klassik irsimizdən”, “Azərbaycan klassik ədəbiyyatı alman dilində” və s.
20. Xalq artisti, aktyor, rejissor Ramiz Əzizbəylinin anadan olmasının 65 illiyi (1948)
22. Milli Mətbuat günü. Həsən bəy Zərdabi 1875-ci ilin 22 iyulunda Bakıda qubernator mətbəəsində Azərbaycan dilində «Əkinçi» qəzetinin nəşrinə nail olur. Bununla da milli mətbuatın əsası qoyulur və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə milli mətbuat günü 1991-ci ildən "Əkinçi" qəzetinin nəşrə başlandığı gün kimi qeyd olunmağa başladı.
23. Ağdam rayonunun erməni qəsbkarları tərəfindən işğalı. (1993)
24. Ədəbiyyatşünas Abdulla Surun anadan olmasının 130 illiyi (1883-1912) Əsərləri: “Türk ədəbiyyatına bir nəzər”, “Ədəbiyyat məcmuəsi” və s.

Avqust


1. Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü. Azərbaycan Prezidenti H. Əliyev 2001-ci il avqustun 9-da fərman imzalamışdır və bu fərmana əsasən qeyd olunur.
2. Azərbaycan Kinosu günü (1898). Azərbaycan Respublikasının mədəni inkişafı sahəsində kino işçilərinin xidmətlərini və 1898-ci il avqustun 2-də ilk kinosüjetlərin yaranmasını nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən qeyd olunur.
4. Xalq artisti, aktyor Ramiz Məlikovun anadan olmasının 70 illiyi (1943)
5. Hərbi donanma günü. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin 1996-cı il 5 avqust tarixli fərmanına əsasən hər il qeyd olunur.
6.Şair, ədəbiyyatşünas Məhərrəm Qasımlının anadan olmasının 55 illiyi (1958) Kitabları: “Bizim ellər yerindəmi”, “Vətən deyib gecə-gündüz ağlaram”, “El düzgüləri, elat söyləmələri” və s.
8. Xalq artisti, aktyor Rasim Balayevin anadan olmasının 65 illiyi (1948)
8. Şair, ədəbiyyatşünas Ənvər Əhmədin anadan olmasının 70 illiyi (1943) Kitabları: “Nəslimiz”, “Anamın izləri”, “Oğullar və qartallar”, “Od qanı”, “Qanlı torpaq”, “Bu qılınc pas ata bilməz” və s.
10. Xalq rəssamı Kazım Kazımzadənin anadan olmasının 100 illiyi (1913-1992)
12. Ədəbiyyatşünas, tənqidçi İntiqam Qasımzadənin anadan olmasının 70 illiyi (1943) Tərcümələri: K.Yaşen “Darmadağın; General Rəhimov; Namus və məhəbbət”, Ş.Rado “Dora” və s.
12. Tərcüməçi Kamil Məmmədovun anadan olmasının 90 illiyi (1923-1989) Tərcümələri (rus dilindən): C.Rodari “Mavi oxun səyahəti”, K.D.Uşinski “Hekayələr və nağıllar”, V.Y.Vita “Qıpqırmızı at” və s.
12. Beynəlxalq gənclər günü. 1998-ci il avqustun 8-dən 12-dək Lissabonda gənclərlə iş üzrə nazirlərin iştirakı ilə keçirilən beynəlxalq konfransda hər il avqustun ayının 12-sinin dünyada Gənclər günü kimi qeyd olunması qərara alınıb.
14. Ədəbiyyatşünas, tənqidçi Kamal Talıbzadənin anadan olmasının 90 illiyi (1923-2006) Kitabları: “Ədəbi irs və varislər”, “Vətəndaş şair”, “Sənətkarın şəxsiyyəti”, “Tənqid və tənqidçilər” və s.
16. Şair, yazıçı Qəşəm İsabəylinin anadan olmasının 65 illiyi (1948) Kitabları: “Balaca-babbalaca”, “Əkil-bəkil”, “Üüü...”, “Nənəm təkdi”, “Şamaxı-Şam nağılı”, “Ay külək nə əsirsən” və s.
17. Ədəbiyyatşünas, tənqidçi Şamil Salmanovun anadan olmasının 80 illiyi (1933) Kitabları: “Sabahınız xeyir, insanlar”, “Poeziyanın kamilliyi”, “Sanma taleyindən küskündür şerim” və s.
17. Xalq artisti, müğənni İlhamə Quliyevanın anadan olmasının 70 illiyi (1943)
18. Sərhədçilər günü. 1919-cu il avqustun 18-də Azərbaycan Parlamenti “Azərbaycan Respublikasının gömrük baxımından sərhəd mühafizəsinin təsis edilməsi haqqında” qanun qəbul etmişdir. Məhz bu qanunla da Azərbaycanda sərhədçiliyin tarixi başlayıb. Bu tarixin yaşadılması isə ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndərin 16 avqust 2000-ci il tarixli sərəncamı ilə 18 avqust Sərhəd Qoşunlarının peşə bayramı günü kimi təsis edilmişdir.
23. Xalq artisti, aktyor Şahmar Ələkbərovun anadan olmasının 70 illiyi (1943-1992)
23. Fizuli rayonunun erməni qəsbkarları tərəfindən işğalı (1993)
23-26. Cəbrayıl rayonunun erməni qəsbkarları tərəfindən işğalı (1993)
24. Yazıçı Rəşid bəy Əfəndiyevin anadan olmasının 150 illiyi (1863-1942) Kitabları: “Pul dəlisi”, “Qonşu qonşu olsa kor qızı ərə gedər”, “Uşaq bağçası”, “Bir saç telinin qiyməti” və s.
26. Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı günü. Bu gün Niaqara şəhərinin meriyası və ənənəvi olaraq hər il keçirilən Beynəlxalq Niaqara musiqi festivalının rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilmişdir.
31. Qubadlı rayonunun erməni qəsbkarları tərəfindən işğalı (1993)

Sentyabr
1. Şair, yazıçı Əlağa Mərdanlının anadan olmasının 75 illiyi (1938) Kitabları: “Tənha bülbülün nəğməsi”, “Pərvanə ömrü”, “Murad ağacı”, “Sən məni sevsəydin”, “Dan ulduzu” və s.
8. Dağıstan şairi Rəsul Həmzətovun anadan olmasının 90 illiyi (1923) Kitabları: “Dostları qoruyun”, “Mənim Dağıstanım” və s.
9. Rus yazıçısı Lev Tolstoyun anadan olmasının 185 illiyi (1828-1910) Kitabları: “Sevastopol hekayələri”, “Qafqaz əsiri”, “Kazaklar”, Anna Karenina” və s.
11. Xalq artisti, kinorejissor Muxtar Dadaşovun anadan olmasının 100 illiyi (1913-1998)
13. Xalq artisti bəstəkar Arif Məlikovun anadan olmasının 80 illiyi (1933)
15. Beynəlxalq Bilik günü. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 avqust 2004-cü il tarixli fərmanına əssən hər il ölkəmizdə qeyd olunur.
16. Tənqidçi, publisist Azər Turanın anadan olmasının 50 illiyi (1963) Kitabları: “Behişt zəvvarı”, “Məkkədən-Mədinəyə”, “Ölüm süvarisi” və s.
18. Milli Musiqi günü. 1995-ci ildə isə Prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə dahi bəstəkarın Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 110 illik yubileyi ərəfəsində 20. Neftçilər günü. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1994-cü il 20 sentyabr tarixli fərmanı ilə hər il qeyd olunur.
21. Beynəlxalq Sülh günü. BMT-nin 30 noyabr 1981-ci ildəki qərarı ilə bütün dünyada qeyd olunur.
21. Şair, yazıçı Nurəngiz Günün anadan olmasının 75 illiyi (1938) Kitabları “Tanrı bəşər övladıdır”, “Ağ qanadlar”, “Günəşə dua” və s.
23. Xalq artisti, opera müğənnisi Firəngiz Əhmədovanın anadan olmasının 85 illiyi (1928-2011)
25. Yazıçı Şəmistan Əsgərovun anadan olmasının 100 illiyi (1913-1985) Kitabları: “Müstəntiq Cəbrayılov”, “İtmiş güllə”, “Bağışlanılmaz səhv”, “Üç düşmən”, “Ayna” və s.

Oktyabr
1. Beynəlxalq Ahıllar günü. BMT-nin Baş Məclisi 1992-ci ildə Ahılların müdafiəsi ilə bağlı Qətnamə qəbul etmişdir. Həmin Qətnamənin prinsiplərinə uğun olaraq hər il oktyabr ayının 1-i Beynəlxalq Ahıllar Günü kimi qəbul edilmiş, həmçinin 1999-cu il Beynəlxalq Ahıllar ili elan olunmuşdur. Respublikamızda 1993-cü ildən başlayaraq hər il qeyd olunur.
1. Beynəlxalq Musiqi günü.
1-7. Müəllim günü.
5. Ədəbiyyatşünas, tənqidçi Məsud Əlioğlunun anadan olmasının 85 illiyi (1928-1973) Kitabları: “Məfkurə dostları”, “Ədəbiyyatda yeni insan”, “Məslək qardaşları”, “Məhəbbət və qaranlıq”, “Amal və sənət” və s.
6. Yazıçı, publisist, tənqidçi, tərcüməçi Vəli Həbiboğlunun anadan olmasının 65 illiyi (1948) Kitabları: “Birgə xaqan”, “Mete xaqan”, “Tanrı qılıncı-Atilla” və s.
9. Ümumdünya poçt günü. 9 oktyabr 1974-cü ildə İsveçrədə 22 ölkənin nümayəndəliyi ilə Baş Poçt Birliyinin əsasını qoyan “Bern sazişi” imzalanıb. 1978-ci ildə birliyin adı dəyişdirilərək Ümumdünya Poçt Birliyi adlandırılır. Azərbaycan 1993-cü ilin aprelində ÜPB-nin üzvlüyünə qəbul olunub.
10. Yanğınsöndürənlərin peşə bayramı. Azərbaycan Demokratik Respublikasında 1918-ci il oktyabrın 10-da Bakı şəhər İdarəsinin tərkibində Bakı Yanğın Komandasının təsis edilməsini əsas tutaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 oktyabr 2002-ci il tarixli qərarına əsasən hər il bu gün qeyd olunur.
11. Yazıçı Emil Ağayevanın anadan olmasının 75 illiyi (1938) Kitabları: “Atalardan soruşun”, “Oğurlanmış vəzifə” və s.
12. Yazıçı Rəhimə Zeynalovanın anadan olmasının 95 illiyi (1918) Kitabları: “Hekayələr”, “İki ürək”, “Qonşular” və s.
10. Şair, publisist, tənqidçi Əjdər Ağayevin anadan olmasının 75 illiyi (1937)
Kitablar: “Tikdim ki, izim qala”, “Bala dadı, bal dadı”, “Ceyran nənəm”, “Gəlirəm, gözlə məni”, “Sabaha inamla” və s.
16. Yazıçı Gülhüseyn Hüseynoğlunun anadan olmasının 90 illiyi (1923) Kitabları: “Bir ömrün çıraqları”, “Nigarançılığın sonu”, “İtmiş keçi”, “Simic”, “Çətin yol”, “Kişi kimi” və s.
16. Şair, publisist İslam Sadığın anadan olmasının 60 illiyi (1953) Kitabları: “Torpaq səxavəti”, “Leyla bulağı”, “Analar anar, ağlar” və s.
18. Ədəbiyyatşünas, Mirəli Seyidovun anadan olmasının 95 illiyi (1918) Kitabları: “Sayat Nova”, “Qövsi Təbrizi”, “Yaz bayramı” və s.
18. Dövlət Müstəqilliyi günü (1991). 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyasında "Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı" qəbul olundu və həmin ildən qeyd olunur.
20. Energetiklərin peşə bayramı. 1981-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin göstərişi ilə “Azərbaycan” İstilik Elektrik Stansiyasının birinci blokunun işə düşməsi ilə bugünkü müstəqil Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin əsası qoyulub. 2004-cü ildə ölkə başçısı İlham Əliyevin qərarına əsasən 20 oktyabr ölkə energetiklərinin peşə bayramı kimi qeyd olunur.
20. Şair Əhməd Cəmilin anadan olmasının 100 illiyi (1913-1977) Kitabları: “Yadigar”, “Əsgər qardaşıma”, “Şaxta baba”, “Can nənə, bir nağıl de”, “Balıqçı gəmiləri”, “Vaxtında gəlmişik bu dünyaya biz” və s.
21. Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının yaranma günü. BMT-nin Nizamnaməsi 1945-ci ilin aprelində ABŞ-nın San-Fransisko şəhərində keçirilən konfransda 50 dövlətin nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış və həmin ilin oktyabr ayının 24-də qüvvəyə minmişdir. Odur ki, 24 oktyabr betnəlxalq aləmdə BMT günü kimi qeyd olunur.
21. Beynəlxalq Məktəb Kitabxanaları günü. 26 oktyabr 1999-cu ildən qeyd olunur.
24. Beynəlxalq İnformasiya günü. 9 dekabr 1972-ci il tarixində BMT tərəfindən Beynəlxalq İnformasiya günü təyin edildi. Assambleya belə qərara gəldi ki, həmin gün mütləq BMT-nin günü ilə üst-üstə düşməlidir. Bu səbəbdən məhz 24 oktyabr tarixi seçilmiş oldu.
25. Xalq artisti, aktyor Mirzağa Əliyevin anadan olmasının 130 illiyi (1883-1954)
26. Yazıçı, publisist, dramaturq Ağarəhim Rəhimovun anadan olmasının 65 illiyi (1948) Kitabları: “Allahla ünsiyyət”, “Ölüm və ölməzlik”, “Qüdrətdən doğan nur”, “Canavar balası” və s.
30.Yazıçı Əli Əmirlinin anadan olmasının 65 illiyi (1948) Kitablari: “Bir qış günü”, “İldırımötürən”, “Haram”, “Ölü doğan şəhər” və s.
29-30.Zəngilan rayonunun ermənil qəsbkarları tərəfindən işğalı (1993)

Noyabr
2. Şair, publisist Muxtar Əhmədin anadan olmasının 65 illiyi (1948) Kitabları: “Analar yanar ağlar”, “İçimdən bir haray keçdi” və s.
6. Televiziya və Radio günü. 1895-ci ildə rus fiziki A. S. Popov radioqəbuledici və radioötürücü aparatı icad etmişdir. Avropada isə radionun kəşfi çox vaxt italyan alimi Qulyelmo Markoniyə aid edilir. O vaxtdan radio zəruri rabitə vasitəsinə çevrilmişdir. Azərbaycanda radionun tarixi XX əsrin 20-ci illərindən başlayır. Bakıda ilk radio qurğusu 1924-cü ildə quraşdırılmışdır. 1926-cı ildə isə ilk radiostansiya fəaliyyətə başlamışdır. Məhz həmin il noyabrın 26-da ilk radio verilişi efirə çıxmışdır. Azərbaycanda ilk televiziya verilişi isə 1956-cı il fevralın 14-də efirə çıxmışdır.
7. Şair, yazıçı Maqsud Şeyxzadənin anadan olmasının 105 illiyi (1908-1967) Kitabları: “Üçüncü kitab”, “Ündaşlarım”, “Yeni divan”, “Daşkəndnamə”, “Mirzə Uluqbəy” və s.
8. Bakı Metropoliteni işçilərinin peşə bayramı. Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin 2006-cı ildə imzaladığı sərəncama əsasən hər il noyabrın 8-i metropoliten işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur.
9. Dövlət Bayrağı günü. Dövlət bayrağı ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin iclasında qəbul edilib. Həmin faktı nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 1991-ci il fevralın 5-də indiki üçrəngli və ayulduzlu bayrağı Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı elan edib. 2009-cu ilin noyabr ayında Dövlət Bayrağı Günü ilə bağlı Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsinə əlavə edilmişdir. Əlavəyə əsasən, 9 noyabr Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Günü elan olunur və qeyd edilir.
8. Rus yazıçısı İ.S.Turgenevin anadan olmasının 195 illiyi (1818-1883) Kitabları: “Ata və oğullar”, “Mumu”, “Ovçunun xatirələri” və s.
10. Ümumdünya Gənclər günü. Bu günün qeyd olunması barədə qərar ümumdünya demokratik gənclər federasiyası tərəfindən 1945-ci ilin 29 oktyabr -10 noyabrda Londonda keçirilmiş konfransda qəbul edilib.
11.Şair, dramaturq Mirmehdi Seyidzadənin anadan olmasının 105 illiyi (1907- 1976)
Kitablar: “Keçəl Səməd”, “Qorxmaz”, “Bağçamız”, “Yeni il hədiyyəsi”, “Sirli çeşmə”, “Ulduzlar səpələnir”, “Həyat eşqi”, “Nərgiz” və s.
12. Konstitusiyası günü. 1995-ci il noyabrın 12-də Azərbaycan xalqı referendum yolu ilə öz dövlətinin Əsas Qanununu - Konstitusiyasını qəbul etdi və həmin ildən qeyd olunmağa başlandı.
13. Beynəlxalq Korlar günü. Umumdunya Səhiyyə Təşkiilatı tərəfindən qəbul edilib.
15. Ədəbiyyatşünas, tənqidçi Firidun Hüseynovun anadan olmasının 80 illiyi (1933-1986) Kitabları: “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Adi əhvalatlarda böyük həqiqətlər”, “Satirik gülüşün qüdrəti” və s.
16. Beynəlxalq tolerantlıq günü. 1995-ci ildə YUNESKO-nun 50 illiyi münasibətilə noyabrın 16-sı Beynəlxalq Tolerantlıq günü kimi təsis edilib. Bu günü təsis etməkdə məqsəd dünyada hamını bir-birinə dözümlülük nümayiş etdirərək mehriban qonşular kimi yaşamağa çağırmaqdır. Respublikamızda 1998-ci ildən qeyd olunur.
17. Milli Dirçəliş günü. Bu gün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən milli-azadlıq hərəkatının başlanğıc günü kimi 1992-ci ildən qeyd olunur.
19. Ümumdünya fəlsəfə günü.2002-ci ildən noyabr ayının 3-cü həftəsində YUNESKO-nun qərarı ilə qeyd olunur.
20. Beynəlxalq Uşaq Hüquqlarının Müdafiəsi günü. Bu gün BMT tərəfindən təsis olunub və 20 noyabr 1959-cu ildən geyd olunur.
20. Xalq artisti, aktyor Həsən Məmmədovun anadan olmasının 75 illiyi (1938-2003)
22. Xalq artisti, kinorejissor Rasim Ocaqovun anadan olmasının 80 illiyi (1933-2006)
22. Yazıçı, dramaturq Firidun Ağayevin anadan olmasının 95 illiyi (1918-1981) Kitabları: “Qayıq dənizə çıxır”, “Qardaşlar”, “Səni düşünürəm”, “İldırım dənizə çaxır”, “Mən uşaq olmamışam” və s.
23. Yazıçı Əmrah Əmrahovun anadan olmasının 90 illiyi (1923-1988) Kitabları: “Ürək vətən üçün döyünəndə”, “Əbədi şöhrət”, “Ulduzlar gecə parlar”, “Tapılmış kitab”, “Dağ bənövşəsi”, “Nailənin sevinci” və s.
25. Yazıçı, dramaturq İmran Qasımovun anadan olmasının 95 illiyi (1918-1981) Kitabları: “Xəzərin şəfəqləri”, “Uzaq sahillərdə”, “İllər keçir” və s.
26.Ümumdünya İnformasiya günü. 1994-cü ildən Beynəlxalq Məlumatlandırma Akademiyasının təklifi ilə BMT-nin İqtisad və Sosial Məsləhət Şurası tərəfindən həyata keçirilir.
25. Xalq rəssamı Tahir Salahovun anadan olmasının 5 illiyi (1928)
30.Beynəlxalq İnformasiyanın Müdafiəsi günü. 1988-ci ildən Amerikanın Kompüter Avadanlıqları Assosiasiyası tərəfindən keçirilir.

Dekabr
1. Beynəlxalq QİÇS-lə (SPİD) mübarizə günü. 1996-cı ildə Azərbaycan Parlamenti “İnsanın immunçatışmazlıq virusunun törətdiyi xəstəliyin (AİDS) yayılmasının qarşısının alınması” haqqında Qanun qəbul etmişdir. Dünyanı bu müdhiş xəstəliyə qarşı mübarizə aparmağa sövq etmək üçün BMT-nin qərarı ilə 1 dekabr 1988-ci ildən QİÇS-ə qarşı Beynəlxalq Mübarizə Günü elan edilmişdir.
2. Şair Zeynal Vəfanın anadan olmasının 75 illiyi (1938) Kitabları: “ Mənim körpə çinarım”, “Qəlbimin səsi”, “Körpələrin xatirinə”, “Beşiklərdən gələn səslər” və s.
3. Beynəlxalq Əlillər günü. 1992-ci il oktyabrın 14-də BMT Baş Məclisi dekabrın 3-nü “Əlilliyi olan insanların Beynəlxalq günü” kimi qeyd olunması haqqında bəyannamə qəbul etmişdir. Bu günün məqsədi cəmiyyəti əlillik problemlərinin həllinə cəlb etmək, əlilliyi olan bütün insanların hüquqlarını qorumaqdır.
6. Rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi işçilərinin peşə bayramı.
7. Ümumdünya mülki aviasiya günü.
9. Yazıçı, tənqidçi Cəlal Məmmədovun anadan olmasının 90 illiyi (1918-1983) Kitabları: “Mərziyə Davudova”, “Ələsgər Ələkbərov”, “Nuranə” və s.
10. Ümumdünya İnsan Hüquqlarının müdafiəsi günü. BMT Baş Məclisinin təşəbbüsü ilə 1950-ci ildən qeyd olunur.
11. Xalq yazıçısı Bayram Bayramovun anadan olmasının 95 illiyi (1918-1944) Kitabları: “Tək adam”, “Yarpaqlar”, “Sənsiz”, “Arakəsmələr”, “Yasəmən”, “Onun gözləri”, “”Qaşsız üzük”, “Karvan yolu”, “Çox sözdən sonra” və s.
12. Xalq artisti, aktyor Abbas Mirzə Şərifzadənin anadan olmasının 120 illiyi (1893-1938)
12. Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun anadan olmasının 85 illiyi (1928-2008) Kitabları: “Qiyamət”, “Əlvida, Gülsarı”, “Köşək gözü” və s.
14. Uşaqların Beynəlxalq Televiziya və Radio günü. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 1994-cü il sentyabrın 27-də BMT-nin Uşaq hüquqları konvensiyasını imzalayıb. Həmin dövrdən başlayaraq dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında da hər il uşaqların Beynəlxalq Televiziya və Radio günü bayram edilir.
21. Xalq artisti, xanəndə Tükəzban İsmayılovanın 90 illiyi (1923-2008)
21. Şair, tərcüməçi Ələkbər Ziyatayın anadan olmasının 100 illiyi (1913-1982) Kitabları: “Məhəbbət sınağı”, “Həyat mahnıları”, “Bakı gecələri”, “Şerə dönən duyğular” və s.
21. İtalyan bəstəkarı Cakoma Puççininin andan olmasının 155 illiyi (1858-1924)
22. Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadənin anadan olmasının 95 illiyi (1918-1944)
23. Yazıçı Yasif Nəsirlinin anadan olmasının 75 illiyi (1938-2012) Kitabalrı: “Araz daşan yerdə”, “Qırmızı qərənfil”, “Adsız təpə”, “Bolluq yaradanlar”, “Ömür” və s.
27. Xalq artisti, aktrisa Safurə İbrahimovanın anadan olmasının 75 illiyi (1938)
28. Şair İbrahim Kəbirlinin anadan olmasının 95 illiyi (1918-1995) Kitabları: “Gəncliyim”, “İmtahan”, “Adsız adam”, “İnsan sevinmir”, “Mənim qismətim”, “Ürəyimlə görürəm” və s.
31. Ədəbiyyatşünas, tənqidçi Abbas Səmədovun anadan olmasının 80 illiyi (1933) Kitabları: “Təbiət hekayələri”, “Alleqoriya və təmsillər” və s.
31. Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin başçılıq etdiyi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin 1991-ci il 16 dekabr tarixli iclasında 31 dekabrın Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan edilməsi qərara alındı. Naxçıvan MR Ali Məclisinin bu qərarını əsas tutaraq Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurası 1991-ci il dekabrın 25-də qərara gəldi ki, hər il dekabrın 31-i dünyada yaşayan azərbaycanlıların həmrəylik günü kimi qeyd edilsin.

  Bu il həmçinin aşağıdakı yubileylər və əlamətdar günlər qeyd olunacaq:


  - Dövlət xadimi Uzun Həsənin anadan olmasının 590 illiyi (1423-1478)
  - Azərbaycan təbiətşünas alimi, filosof, məntiqçi Siracəddin Urməvinin anadan olmasının 815 illiyi (1198-1283)
  - Kitabları: “Nurların doğuşları”, “Hikmət incəlikləri” və s.
  - Dövlət xadimi Cavad xanın anadan olmasının 265 illiyi (1748-1804)
  - Azərbaycan şairi Məhəmmədbağir Xalxalinin anadan olmasının 190 illiyi (1823-1901)
  - Şair, ədəbiyyatşünas Mir Möhsün Nəvvabın anadan olmasının 180 illiyi (1833-1918) Kitabları: “Təzkireyi-Nəvvab”, “Kifayətül-ətfal” və s.
  - Azərbaycanın ən iri sahibkarlarından və xeyriyyəçilərindən biri Hacı Zeynalabdin Tağıyevin anadan olmasının 190 illiyi (1823-1924)
  - Yazıçı, maarifçi Zeynalabdin Marağayinin anadan olmasının 175 illiyi (1838-1910) Kitabları: “İbrahim bəyin səyahətnaməsi” və s.
  - Aşıq Hüseyn Bozalqanlının anadan olmasının 145 illiyi (1868-1941) Kitabları: “Aşıqlar”, “Qoşmalar”, “Şerlər” və s.
  - Memar Zivərbəy Əhmədbəyovun anadan olmasının 140 illiyi (1873-1925)
  - Şair, ədəbiyyatşünas, “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri Əli Nəzminin anadan olmasının 135 illiyi (1878-1946) Kitabları: “Sijimqulunamə”, “Bəlkə bu yaxşı oldu”, “Üç məşədi” və s.
  - Şair, pedaqoq Hacı Kərim Sanılının anadan olmasının 135 illiyi (1878-1937) Kitabları: “Dəli öküz”, “Meymun və ilan”, “Turut qaçaqları” və s.
  - Şair, ədəbiyyatşünas Əliabbas Müznibin anadan olmasının 130 illiyi (1883-1938) Kitabları: “Uşaqlara ibrət”, “Əməl çiçəyi”, “Çəkməsilən”, “Tikan kolu”, “Uşaq yanğısı”, “Yusif və Züleyxa” və s.
  - Yazıçı Qantəmirin anadan olmasının 125 illiyi (1888-1944) Kitabları: “Şarlatan”, “Ağıl dəryası”, “Kolxozustan” və s.
  - Şair, ədəbiyyatşünas, tənqidçi Əmin Abidin anadan olmasının 115 illiyi (1898-1937) Əsərləri: “Azərbaycan türklərinin ədəbiyyat tarixi”, “Türk ədəbiyyatında bayati-nami növü”, “Azərbaycan ədəbiyyatının qədim abidələrindən” və s.
  - Yazıçı, publisist, tərcüməçi Əvəz Sadığın anadan olmasının 115 illiyi (1898-1956) Kitabları: “Xatirələr”, “Yeni gün”, “Zərqələm”, “Qərənfil” və s.
  - Ədəbiyyatşünas, nasir Əhliman Axundovun anadan olmasının 110 illiyi (1903-1977) Kitabları: “Yeddi qardaş nağılı”, “İsrafil pəhləvan”, “Qudurğan Qurban”, “Hiyləgər keçi”, “Qarışqa və göyərçin” və s.
  - Şərqdə ilk Azərbaycan operası olan “Leyli və Məcnun”un 105 illiyi (1908)
  - Yazıçı, şair Şəmşad Rzanın anadan olmasının 75 illiyi (1938) Kitabları: “Düşüncələr”, “Çəkic səsləri”, “Elşən və dovşan” və s.
  - “Azərbaycan” jurnalının 90 illiyi (1923)
  - “Göyərçin” jurnalının 55 illiyi (1958)
  - Qurban bayramı. İslam dünyasının ən müqəddəs bayramlarından sayılan Qurban bayramı bütün müsəlman ölkələrində təmtəraqla qeyd olunur. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Milli Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27 oktyabr tarixli “Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında” Qanununa əsasən Qurban bayramı ölkəmizdə də dövlət səviyyəsində bayram edilir.
  - Ramazan bayramı. İslamın müqəddəs bayramları arasında orucluq mühüm yer tutur. Bu batramın tarixi müsəlman təqvimi ilə hicrinin 2-ci ilindən (miladi 623-cü il) başlanır. Oruc Ramazan ayında tutulduğu üçün ona “Ramazan orucu” da deyirlər.

   Yubilyar kitablar


   100 il Hüseyn Cavid “Ana Tiflis”, “Keçmiş günlər” (1913)
   100 il Yusif Vəzir Çəmənzəminli “Arvadlarımın halı”, “Qanlı göz yaşları”, “Həyat səhifələri”, “Cənnətin qəbzi” (1913)
   100 il Əliabbas Müznib “İstər ağla, istər gül”, “Sibriya məktubları”, “Tikan kolu”, “Uşaq yangısı” (1913)
   100 il Abdulla Şaiq “Kimdir haqlı”, “Murad”, “Şələquyruq” (1913)
   90 il Süleyman Sani Axundov “Eşqin nəticəsi” , “İki yol, yaxud Məhəmməd Əmin Azəri”(1923)
   90 il Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev “Padşahın məhəbbəti” (1923)
   85 il Taği Şahbazi Simürğ “Azadlıq üçün cinayət” (1928)
   80 il Əbülhəsən “Dünya qopur”, “Yoxuşlar” (1933)
   80 il Fövzi Əbdülbaqi “Qaçay” (1933)
   80 il Mehdi Hüseyn “Daşqın” (1933)
   80 il Mirmehdi Seyidzadə “Neftə doğru” (1933)
   80 il Məmməd Rahim “İkinci kitab” (1933)
   80 il Sabit Rəhman “Şirin bülbül”, “Vəfasız” (1933)
   80 il Əvəz Sadıq “Xatirələr” (1933)
   80 il Taği Şahbazi Simürğ “Düşmənlər” (1933)
   75 il Əyyub Abbasov “Günəşli yollar” (1938)
   75 il Cahanbaxış “Xanəndə, eşşək və oynağan dəvə” (1938)
   75 il Abdulla Faruq “Qızıl əsgər şeirləri” (1938)
   75 il Cahangir Gözəlov “Seylan”, “Mollanın kələyi”, “Tülkü və dələ” (1938)
   75 il Dadaş Məmmədzadə “Sərhəddə” (1938)
   75 il Mir Cəlal “Axundun iştəhası” (1938)
   75 il Əliağa Vahid “Mollaxana” (1938)
   75 il Əli Vəliyev “Qarlı dağlar” (1938)
   75 il Əbil Yusif “Zümrüd muzeyi” (1938)
   70 il Əhməd Cəmil “Can nənə, bir nağıl de” (1943)
   70 il Nigar Rəfibəyli “Kəndli və qurd” (1938),
   70 il Nigar Rəfibəyli “Zəfər nəğməsi” (1943)
   70 il Osman Sarıvəlli “Şairin hədiyyəsi” (1943)
   65 il Balaş Azəroğlu “Şerlər” (1948)
   65 il Adil Babayev “Ürək nəğməsi” (1948)
   65 il Seyfəddin Dağlı “Dəniz kəşfiyyatçısı” (1948)
   65 il Mikayıl Rzaquluzadə “El gücü” (1948)
   65 il Manaf Süleymanov “Yerin sirri” (1948)
   60 il Həbibə “Kiçik hekayələr” “(1953)
   60 il Əliağa Kürçaylı “Arifin başçası” (1953)
   60 il Qasım Qasımzadə “Bizim şəhər” (1953)
   60 il Salam Qədirzadə “Gənclik” (1953)
   60 il Tofiq Mütəllibov “Bəxtəvər uşaqlar” (1953)
   60 il Həsən Seyidbəyli “Kür sahillərində” (1953)
   60 il Şəhriyar “Heydərbabaya salam” (1953)
   60 il Əli Tudə “Şimal həsrəti” (1953)
   60 il Bəxtiyar Vahabzadə “Dostluq nəğməsi” (1953)
   55 il Eynulla Ağayev “Dəcəllər” (1958)
   55 il Aslan Aslanov “Səni düşünürəm” (1958)
   55 il Ələviyyə Babayeva “Kənd yolları” (1958)
   55 il Cəlal Bərgüşad “Bozatın belində” (1958)
   55 il İsgəndər Coşğun “Gəmidə söhbət” (1958)
   55 il Xanımana Əlibəyli “Meşə həkimi” (1958)
   55 il Cəmil Əlibəyov “Lənkəran” (1958)
   55 il Cəmşid Əmirov “Sahil əməliyyatı” (1958)
   55 il Bayram Həsənov “Qardaşlar” (1958)
   55 il Gülhüseyn Hüseynoğlu “Bir ömrün çıraqları” (1958)
   55 il Nəbi Xəzri “Vətən və qürbət” (1958)
   55 il Cabbar Məcnunbəyov “Dostların kələyi” (1958)
   55 il Davud Ordubadlı “Ana yurdu” (1958)
   55 il Hüseyn Razi “Kəndimizin səhəri” (1958)
   55 il Reyhan Salamova “Nədən qorxdular” (1958)
   55 il Oqtay Salamzadə “Bizim nəsil” (1958)
   55 il Hüseyn Şərif “Qızıl güllü xalça” (1958)
   55 il Altay Yusifoğlu “On birinci açar” (1958)
   55 il Atif Zeynallı “Sahildə” (1958)
   50 il Anar “Bayram həsrətində” (1963)
   50 il Bayram Bayramov “Sənsiz” (1963)
   50 il Əzizə Cəfərzadə “Natəvan haqqında hekayələr” (1963)
   50 il Əfqan “Sən tək deyilsən” (1963)
   50 il Cahan Əfruz “İki bayram” (1963)
   50 il Əkrəm Əylisli “Dağlara çən düşəndə” (1963)
   50 il Əlibala Hacızadə “Unutmaq olmur” (1963)
   50 il Fərman Kərimzadə “Ömrümüz-günümüz” (1963)
   50 il Hüseyn Kürdoğlu “Səhər nəğmələri” (1963)
   50 il Fikrət Qoca “Qağayı” (1963)
   50 il Tofiq Mahmud “Buzovna qayaları” (1963)
   50 il Famil Mehdi “Sadə sətirlər” (1963)
   50 il Cabir Novruz “İnsan məhəbbəti” (1963)
   50 il Fikrət Sadiq “Cığır” (1963)
   50 il Nəriman Süleymanov “Qaraçı qızı” (1963)


  Arxiv (2007-ci il) | Arxiv (2008-ci il) | Arxiv (2010-ci il) | Arxiv (2011-ci il) | Arxiv (2012-ci il) | Arxiv (2013-cü il)


yanvar

fevral

mart

aprel

may

iyun

iyul

avqust

sentyabr

oktyabr

noyabr

dekabr