Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

XəbərlərElanlarElektron Məlumat BazasıGöy Qurşağı jurnalı

M.Y.Lermontov-Aşıq Qərib

24-11-2016 18:19

Aşıq Qərib / M. Y. Lermontov ; red. R. Şıxəmirova ; tərc.ed. Ş. Mirbağırova ; şək. A. Magilevski. - Bakı : Azərbaycan Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı Nəşriyyatı, 1957. - 24 s. 

"Bərpa-nəşr"

Aşıq Qərib / M. Y. Lermontov ; burax. məs. Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası - Bakı : "Nağıl Evi N", 2016.-24 s.

Təkrar çap zamanı ilk nəşrin kitab göstəriciləri olduğu kimi saxlanılmışdır.

Dastan sevgi məhəbbət mövzusundan bəhs edir. Hadisələr Tiflis şəhərində cərəyan edir.
 

 Ətraflı
581 Baxış sayı

Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

Əlaqə telefonu: (012) 597-08-79