Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

XəbərlərElanlarElektron Məlumat BazasıGöy Qurşağı jurnalı

Ukrayna xalq nağılı-Əlcək

25-10-2016 12:43

Əlcək : Ukrayna xalq nağılı. - Bakı : Azərbaycan Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı Nəşriyyatı, 1955. - 16 s.

"Bərpa-nəşr"

Əlcək : Ukrayna xalq nağılı. burax. məs. Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası - Bakı : "Nağıl Evi N", 2016.-16 s.

Təkrar çap zamanı ilk nəşrin kitab göstəriciləri olduğu kimi saxlanılmışdır.

Nağılda ağsaçlı qoca meşədə öz əlcəyinin bir tayını itirir. Meşədəki bəzi heyvanlar əlcəyi görən kimi onun içərisində gizlənməyə başlayırlar. Lakin sonda qoca meşəyə əlcəyinin ardınca qayıdır və onu tapır.

 

 Ətraflı
1243 Baxış sayı

Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

Əlaqə telefonu: (012) 597-08-79